Cancel Preloader

Over het afschaffen van deze belasting voor starters op de woningmarkt is al veel gezegd. In de ogen van de NVM schiet dat zijn doel voorbij en zorgt dat niet voor een betere balans tussen vraag en aanbod.

Wat echter onderbelicht blijft is de betekenis van de belastingverhoging voor kopers van commercieel vastgoed van 6% naar 8%. Onno Hoes (voorzitter NVM) en Sander Heidinga (voorzitter NVM Business) pleiten er dan ook voor bij de woordvoerders van de politieke partijen op dit dossier om deze maatregel niet door te laten gaan.

————————————————————————————————–

Verhoging overdrachtsbelasting

Wij vinden de voorgestelde verhoging van de overdrachtsbelasting op commercieel vastgoed niet juist, zeker niet nu huurders en gebruikers door Covid-19 veel omzet verliezen en de huren niet meer overal kunnen betalen.

Door deze huurderving worden ook de eigenaren hard geraakt. Het invoeren van de belastingverhoging vergroot het probleem. De kosten koper, de bijkomende kosten voor het aanschaffen van vastgoed, worden hoger en het verwerven van vastgoed wordt door meer druk op het rendement minder interessant. Dit geldt zowel voor nationale als internationale investeerders. Juist internationale beleggers zijn voor ons land belangrijk om te behouden. In 2019 investeerden zij voor ruim € 7,5 miljard in Nederland.

Dit betekent 73% van het totale transactievolume in winkels, kantoren en bedrijfsruimten*. Een minder interessant beleggingsklimaat kan leiden tot verdere afwaarderingen. Waardedalingen die overigens al zijn ingezet als gevolg van Covid-19 en die voor taxateurs als vergelijking dienen voor het andere commercieel vastgoed in Nederland. Deze lagere waarde geldt voor alle sectoren, dus ook voor het bedrijfspand van de zelfstandig ondernemer.

Vastgoedfinanciers kunnen de waardedaling als een verhoogd risico op hun financieringen gaan zien en hun rente verhogen, terwijl de financieringsbereidheid op dit moment al minder is geworden door de uitbraak van Covid-19. Voor de beleggers zal er dan minder ruimte zijn om te investeren in hun vastgoed en dus ook in het verduurzamen hiervan. De achterstand op het verduurzamen van commercieel vastgoed wordt alleen maar groter, ook ten opzichte van andere Europese landen.

Als voorbeeld noemen wij dat in 2023 alle kantoorruimten voorzien moeten zijn van een C-label, terwijl op dit moment pas 34% van de kantoren hierover beschikt**.

De belastingverhoging zorgt niet alleen voor nadelige effecten voor beleggers en financiers. Wij denken ook dat de gevolgen voor de overheid zelf negatief zijn. De inkomsten op overdrachts- en onroerende zaakbelasting zullen als gevolg van de lagere beleggingswaarden eerder afnemen, dan toenemen. En een tariefsverhoging toepassen om dit verlies te compenseren zou de eigenaar alleen nog maar meer belasten.

Stabiele vastgoedmarkt nodig

Het plan tot verhoging van de overdrachtsbelasting op commercieel vastgoed schiet zijn doel voorbij, het zorgt voor minder vertrouwen in de beleggingsmarkt en dus een daling van het transactievolume. Wij vinden dan ook dat de maatregel om de overdrachtsbelasting voor commercieel vastgoed niet doorgevoerd moet worden.

Iedereen, ook de overheid, is gebaat bij een stabiele vastgoedmarkt in commercieel vastgoed waar met vertrouwen in kan worden geïnvesteerd. De NVM pleit derhalve voor een integrale herziening van het hele financiële en fiscale stelsel rond de vastgoedmarkt.

Onno Hoes, voorzitter NVM
Sander Heidinga, voorzitter NVM Business

*Bron: Stand van Zaken Commercieel Vastgoed 2020, publicatie NVM Business

**Bron: RVO