Cancel Preloader

Uit onderzoek blijkt dat particuliere huurwoningen en opslagruimtes door criminelen gebruikt worden voor bijvoorbeeld de productie van drugs, opslag van wapens of als onderduikadres. Pandeigenaren of verhuurbemiddelaars kunnen dit soort huurders in de praktijk treffen. De campagne moet hun bewustzijn over malafide huurders vergroten en biedt hen een veilig handelingsperspectief.

Huurwoningen en opslagruimtes

Huurwoningen en opslagruimtes spelen een belangrijke rol binnen de georganiseerde criminaliteit. De panden worden gebruikt voor prostitutie, de opslag van geld, wapens of grondstoffen voor drugsproductie. Ook worden complete drugslabs aangetroffen. Locaties worden met zorg gekozen op onopvallende of logistiek aantrekkelijke locaties. Om misbruik aan te pakken is goede informatie over malafide huurders of eventuele bemiddelaars essentieel. Pandeigenaren, verhuurbemiddelaars en andere mogelijke getuigen in de verhuurbranche kunnen signalen opmerken.

Rol verhuurbranche

NVM werkt voor deze campagne samen met Meld Misdaad Anoniem en de erkende brancheverenigingen VBO en Vastgoedpro. Allen onderstrepen het belang van de campagne en spelen een rol in de verspreiding van de boodschap richting hun leden.

Kees Vlaanderen, senior beleidsadviseur NVM: “Ondermijning is een maatschappelijk probleem waar iedereen mee geconfronteerd wordt. Gezien de sleutelpositie die makelaars en taxateurs innemen, ondersteunen wij de campagne van harte. Het is een mooi vervolg op de webinars die wij afgelopen maand over de Wwft hebben gehouden.”

Campagne

In de campagne staat de slogan “Die verhuur van jou kan veel méér opleveren.” centraal. De campagne heeft tot doel om de kennis en het bewustzijn van getuigen te vergroten en hen een laagdrempelige plek te bieden om te melden. Naast de makelaarsbranche worden online verhuurplatformen, vastgoedbeheerders en andere private organisaties bij de campagne betrokken. Door middel van een online campagne via social media en relevante website wordt het materiaal onder de aandacht gebracht van professionals en pandeigenaren. In een aantal pilotgebieden brengen gemeenten en politie de campagne ook onder de aandacht, bijvoorbeeld via mailings voor VVE’s.

Signalen kunnen anoniem worden gemeld via 0800-7000 of online in een beveiligde omgeving via meldmisdaadanoniem.nl