Cancel Preloader

Ruim aanbod aan bijeenkomsten      

De vele bezoekers konden kiezen uit een breed scala aan bijeenkomsten. Bij Provada Future stond vooral de verdere digitalisering en de toenemende rol van data binnen de vastgoedmarkt centraal. Tal van start ups en scale ups presenteerden hun tools.

De groeisector logistiek werd geanalyseerd door experts van Intospace, Prologis, Ahold en Savills. Partijen beaamden dat nagenoeg al het aanbod direct wordt opgenomen en de huurprijsniveaus verder doorgroeien. De belangrijkste reden voor de huurprijsstijging is de krapte in de markt, veroorzaakt door grondschaarste. In tegenstelling tot beleggers vinden de huurders deze stijging, mede door forse indexeringen als gevolg van de hoge inflatie, niet wenselijk. Verruiming van de markt kan worden gestuurd door gemeentelijk beleid. De experts beamen dat een goede samenwerking tussen gemeenten, lokale vastgoedeigenaren en ontwikkelaars positieve uitwerking kan hebben op maatschappelijk goed ingepaste ontwikkelingen, zoals aan de randen van steden.

Workshops op de NVM Business-stand

Op de NVM Business-stand werden vier workshops aangeboden. Maurice Bakker presenteerde de zachte succesfactor bij keihard vastgoed ontwikkelen. Bij gebiedsontwikkelingen zijn overheid en ontwikkelaars betrokken. Vaak treedt er vanwege spraakverwarring, een onduidelijk machtscentrum en wederzijdse afhankelijkheid wantrouwen tussen partijen op. Kritieke succesfactoren voor het creeren van vertrouwen zijn dan cruciaal. Zo helpt het om ambities van partijen duidelijk te krijgen, goede informatie-uitwisseling te hebben en op voorhand een risico-analyse te maken. Meer informatie vindt u in de scriptie van Bakker.

Iris Kampers van Savills presenteerde de verdere opkomst van ESG, Environmental Social en Governance, factoren die van belang zijn bij het meten van de duurzaamheid van een belegging. De quick wins om als organisatie bij te dragen aan ESG zijn weten wat de begrippen inhouden en het in processen te implementeren. Implementatie kan door slimme meters te installeren, afspraken vast te leggen in green leases en een ESG due diligence uit te voeren.

Hans Bodde van de NVM-deelneming Realbid gaf uitleg over Online Bieden, de effectieve  biedingstool voor commercieel vastgoed. Via dit platform kan prijsvorming eenvoudig en online tot stand komen en is optimale transparantie mogelijk. Een uitgebreide uitleg vindt u terug op https://nvmbieden.nl/.

De vierde workshop werd verzorgd door Conrad Hagemans van NVM-deelneming fluX. fluX heeft tot doel om de transparantie en vergelijkbaarheid van taxaties te verhogen. Dit gebeurt door te werken met één waarderingsmodel en één database. Dit biedt mogelijkheden om referenties en/of taxaties gemakkelijk te delen en een procesversnelling voor de taxateur te realiseren. De taxatierapporten kunnen via fluX digitaal aan banken worden aangeboden. Hagemans geeft desgevraagd aan dat de verdere digitalisering de positie van de taxateur niet verdringt, maar het eerder helpt bij de ondersteuning van het maken van taxaties. De menselijke factor blijft behouden.