Cancel Preloader

En dat doen ze niet om ervoor te zorgen dat de woning voldoende punten oplevert om in de vrije sector te verhuren, maar vanwege de verhoogde verhuurbaarheid, waardebehoud en om te anticiperen op toekomstige aanscherpingen van beleid.

Uit het onderzoek blijkt dat veel gereguleerde particuliere huurwoningen al meer dan genoeg WWS-punten hebben om in de vrije sector verhuurd te mogen worden. Het PBL is wel bezorgd dat de betaalbaarheid van particuliere huurwoningen verder onder druk kan komen te staan door de extra investeringen in duurzaamheid.

Om de particuliere huurwoningen betaalbaar te kunnen houden en deze tegelijk te verduurzamen, zouden particuliere verhuurders ruimer tegemoet gekomen moeten worden met subsidies of fiscale voordelen.

Onno Hoes: ,,De NVM juicht verduurzaming van particuliere huurwoningen toe. Het zorgt niet alleen voor een verhoogde verhuurbaarheid en waarde-behoud, maar draagt ook bij aan het behalen van de bredere duurzaamheidsdoelstellingen voor de woningmarkt. Dat is een gezamenlijke inspanning van alle partijen en we zijn blij dat ook particuliere verhuurders daar actief hun bijdrage aan leveren.”