Cancel Preloader

We doen hierin de oproep om samen met het Rijk de handen in een te slaan en de woningbouw volledig te benutten om zodoende de economie maar ook ons woon- en leefklimaat een forse impuls te geven.

De brief bouwt voort op afspraken die overheden en een groot aantal marktpartijen eerder hebben vastgelegd om de bouwproductie op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Nu is het zaak onze beloften te vertalen in concrete investeringen in de woningbouw en duurzame gebiedsontwikkeling.

De brief gaat in op o.a. het grote tekort van betaalbare woningen en roept het kabinet om juist hier in te investeren om zo Nederland sterker uit de crisis te krijgen. Ook wordt een oproep gedaan om de overdrachtsbelasting af te schaffen. Over de bouwopgave wordt aanstaande donderdag een debat gehouden in de Tweede Kamer.