Cancel Preloader

Dit is een goed moment om politiek Den Haag nog eens duidelijk te maken dat de huidige coronacrisis vraagt om investeringen. Meer dan 300.000 woningen komen we tekort en de werkvoorraad is onvoldoende om dat tekort in de komende jaren in te lopen. De Woningbouwalliantie pleit om samen met het Rijk een krachtig investeringspakket in stelling te brengen, waarmee de productie naar 90.000 woningen per jaar wordt opgevoerd, ook als onverhoopt de marktvraag in de komende jaren terugvalt.

Het debat morgen begint om 13.00 uur in de Oude Zaal en is live te volgen via deze link : https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering

De Woningbouwalliantie bestaat uit: de G40, Vereniging van Grondbedrijven (VVG), Aannemersfederatie Nederland Bouw en INFRA (AFNL), Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), Vereniging Eigen Huis (VEH), Woonbond, Bouwend Nederland, Aedes, Vernieuwde Stad, Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM), Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA), NL-Ingenieurs, Techniek Nederland, Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB), Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN), Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers (NVB-Bouw) en Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM).