Cancel Preloader

De NVM betreurt dit besluit, zeker nadat de NVM Open Huizen Dag van maart 2020 op het laatste moment ook is geannuleerd. Echter, de gezondheid van de makelaars en de consumenten gaat te allen tijde voor.

Hoewel de coronamaatregelen in Nederland momenteel steeds meer worden versoepeld, is er wereldwijd sprake van een versnelling, zo waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Met die onzekerheid in het achterhoofd heeft de NVM de afgelopen weken gepeild onder haar achterban hoe groot de animo is voor een landelijke NVM Open Huizen Dag in oktober. De meerderheid geeft aan dat we helaas ook deze keer de NVM Open Huizen Dag beter niet kunnen organiseren. Daarop is besloten deze dag te annuleren.