Cancel Preloader

Het nieuwe taxatieplatform is ontwikkeld in samenwerking met leden (taxateurs) van de NVM Vakgroep Agrarisch & Landelijk en taxatiesoftware-leverancier KATE Innovations. Met het platform kunnen taxateurs van agrarisch en landelijk vastgoed gemakkelijk taxatierapporten opstellen in een digitale omgeving. Het houdt daarbij rekening met de standaardinformatie die van toepassing is op de verschillende subsectoren in het agrarisch en landelijk vastgoed: van akkerbouwbedrijf, melkveehouderij en varkenshouderij tot woningen met agrarische bestemming. 

Gestandaardiseerd

Het taxatieplatform is gekoppeld aan NVM’s dataplatform brainbay en leest automatisch referentieobjecten van recente transacties in. Gebruikers kunnen bovendien beschikken over workflow-modules, conflict of interest-checks, de mogelijkheid om gestandaardiseerde opdrachtbrieven te genereren en zelf gevalideerde rekenmodellen toe te voegen, afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever.

Het platform genereert taxatierapporten in pdf en beschikt over een XBRL-koppeling, een digitale manier om gegevens uit te wisselen. Hiermee wil NVM Agrarisch & Landelijk het zijn leden gemakkelijker maken om te voldoen aan de groeiende behoefte van banken en andere stakeholders aan gestandaardiseerde, digitale taxaties. Alle output van het platform is compliant aan de eisen van het NRVT en de internationale taxatiestandaard EVS.

Vooroplopen

“Het idee voor dit nieuwe taxatieplatform ontstond eind 2019,” zegt Ard Klijsen, Voorzitter van NVM Vakgroep Agrarisch & Landelijk. “Het was duidelijk dat er behoefte was om te voldoen aan de toenemende vraag naar gestandaardiseerde, consistente rapportages. Maar de markt voor agrarisch en landelijk vastgoed is divers en dat maakt het taxatieproces complex en moeilijk te standaardiseren. Dit nieuwe platform doet niet alleen dat, het gaat veel verder. Het is belangrijk dat we tegemoetkomen aan de wens om met een standaard te werken. Daarmee laten we zien dat we anticiperen op veranderingen in de markt en innovatieve nieuwe manieren van werken ontwikkelen.”

“Dit platform zorgt ervoor dat de taxateurs van NVM een nog hogere kwaliteit taxaties kunnen leveren op de meest efficiënte manier,” zegt Erik Schlooz, Managing Director van KATE Innovations. “Ik ben ervan overtuigd dat dit een trigger is voor de hele branche rond agrarische en landelijke taxaties. Digitalisering en kwaliteit komen samen en daarmee zijn we klaar voor de toekomst.”

Het nieuwe taxatieplatform van NVM Agrarisch & Landelijk is vanaf 1 augustus beschikbaar.