Cancel Preloader

In het televisieprogramma WNL op Zondag (15 november) heeft de voorzitter van de NVM, Onno Hoes gepleit voor actie van het kabinet op het gebied van woningnood. “Het kabinet doet te weinig aan de acute woningnood in Nederland. Er worden wel huizen gebouwd, maar veel en veel te weinig. En als ze al worden gebouwd, is het de vraag of het de goede huizen op de juiste plek zijn.”

Onno Hoes vroeg op Prinsjesdag hier ook al nadrukkelijk aandacht voor. Hij zei eerder dat er dringend acties zijn gewenst op de korte termijn vooruitlopend op een structurele en toekomstige inrichting van de woningmarkt.

Hoes stoort zich aan het politieke besluitvormingsproces rondom dit onderwerp. “Bouwen is op zich het probleem niet, maar het besluitvormingsproces duurt misschien wel acht jaar. Woonbeleid is politiek beleid geworden, en ik denk dat je daar echt vanaf moet.” Als voorbeeld noemde hij het project Rijnenburg in Utrecht, waar de gemeente al jaren discussieert over of daar woningen of windmolens moeten komen. “Simpel gezegd: in windmolens kun je niet wonen, dus er moeten nú besluiten worden genomen.”

De NVM vindt al langer dat er snel meer huizen bij moeten komen. De woningmarkt is in het derde kwartaal verder verkrapt. Onno Hoes maakt zich, ondanks de vele transacties, grote zorgen over de toekomst van de woningmarkt. De situatie wordt steeds nijpender. De huizenprijzen zijn in het derde kwartaal het sterkst gestegen in meer dan twintig jaar, ondanks de coronacrisis.

Hoes: “De consument heeft nauwelijks meer iets te kiezen. Een consument kan bij zijn zoektocht nog maar uit twee woningen kiezen, terwijl normaalgesproken dat tussen de 5 tot 10 woningen zijn. En dat heeft ook gevolgen voor de prijsontwikkeling die steeds verder omhoog gaat.

De politieke partijen hebben allemaal in hun verkiezingsprogramma oplossingen staan om de woningnood aan te pakken. Dus welke signatuur het kabinet ook krijgt, de woningmarkt zal de komende vier jaar prominent op de politieke agenda staan.

Als we gaan wachten op een nieuw kabinet en een nieuwe minister zijn we weer anderhalf jaar verder. Daarom pleiten wij voor een noodplan Je moet nu al prestatieafspraken met gemeenten gaan maken. Kabinet: Doe iets, wees creatief, pak de regie.”