Cancel Preloader

Het kabinet wil dit doen door mensen beter op weg te helpen hoe zij hun woning kunnen isoleren en door het wegnemen van financiële drempels: het kabinet heeft daarbij speciale aandacht voor mensen met een kleine portemonnee en gaat hen nieuwe financieringsmogelijkheden voor isolatie aanbieden.

Betaalbaar voor iedereen

Om de verduurzaming van woningen voor iedereen betaalbaar te maken, verbetert het kabinet de voorwaarden om mee te kunnen doen via aantrekkelijke energiebespaarleningen en -hypotheken via het warmtefonds.

Deze zijn ook voor mensen die niet of beperkt kunnen lenen, zodat zij toch geld krijgen om de woning te verduurzamen zonder dat zij teveel betalen of met een restschuld kunnen blijven zitten. Mensen met lagere inkomens kunnen lenen tegen een 0% rentetarief. Daarnaast zijn de subsidies verhoogd en wordt het mogelijk om voor één isolatiemaatregel ook subsidie te krijgen.

Nieuwe normen voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving

Er komt normering voor het verduurzamen van huurwoningen, utiliteitsgebouwen en voor verwarmingsinstallaties. Hierdoor krijgen gebouweigenaren duidelijkheid over welke stappen wanneer gezet moeten worden en kunnen zij dit meenemen in hun overwegingen bij het investeren in een woning of het afsluiten van een lening of hypotheek. Zo wil het kabinet stapsgewijs af van slecht geïsoleerde woningen, slechte energieprestatie bij utiliteitsgebouwen en de mono cv-ketel.

Om wettelijk te borgen dat alle slecht geïsoleerde huurwoningen worden verbeterd, worden per 1 januari 2030 wettelijke eisen gesteld aan de verhuur van corporatiewoningen en private huurwoningen.