Cancel Preloader

Huiseigenaren waren met gemiddeld 23,4 procent een kleiner deel van hun besteedbaar inkomen kwijt aan wonen. Deze woonquotes zijn lager dan in 2018. Dit meldt het CBS op basis van het woononderzoek Nederland (WoON) 2021, een driejaarlijkse enquête onder ruim 47 duizend Nederlanders.

Voor zowel woningeigenaren als huurders nam de gemiddelde woonquote af. De woonquote van huurders is sinds 2015 gemiddeld met 2,3 procentpunt afgenomen.

De woonquote van eigenaren laat een nog gunstiger beeld zien; een afname van 3,8 procentpunt in de periode 2015-2021. Met name in de periode 2018-2021 nam de woonquote voor woningeigenaren fors af. De woonuitgaven van eigenaren bleven in deze periode met ruim 900 euro min of meer stabiel, terwijl hun gemiddelde inkomen steeg.