Cancel Preloader
Esg

Duurzaamheid blijft een werk in uitvoering. De ambitie is een energieneutraal gebouwde omgeving in 2050. Niet alleen het gebouw zelf, maar ook onze manier van werken en besturen kan duurzamer.

Onder de noemer ESG- Environmental, Social and Governance – zijn hiervoor een aantal meetbare criteria opgesteld:

Environmental richt zich op het stimuleren van duurzame investeringen en geeft inzicht in hoe een bedrijf presteert op het gebied van milieu, zoals CO2-uitstoot en water- en energieverbruik.

Social staat voor hoe wordt omgegaan met werknemers en leveranciers in het kader van diversiteit en gezond- en veiligheid.

Governance tenslotte, meet hoe een bedrijf wordt bestuurd op het gebied van beloningen, belasting en corruptie.

Het belang van ESG neemt steeds verder toe voor ondernemingen. ESG is vastgelegd in Europese en nationale wet- en regelgeving en maakt onderdeel uit van de policy van banken en veel beleggers.

ESG zijn de voorwaarden voor een duurzame toekomst.

NVM Business volgt deze ontwikkeling, ook voor jou.