Cancel Preloader

In haar nieuwste uitgave “Bouwen voor de vraag is de toekomst” presenteert de NVM praktische hulp en adviezen aan gemeentes en ontwikkelaars voor nieuwbouw. De woningbehoefte is groot en de beschikbare ruimte is beperkt om de woningmarkt in balans te krijgen.

Met de Nationale Woon- en Bouwagenda van het Ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ligt er een duidelijke ambitie en blauwdruk. Het succes daarvan staat of valt met specifieke data en kennis die de lokale behoefte aan woningen inkleuren. Deze grote bouwopgave vereist coördinatie en een gerichte ontwikkeling van nieuwbouw.

Met 7 praktijkvoorbeelden toont de NVM haar visie op en aanpak van gerealiseerde lokale woningbouwprogramma’s. Hiermee ondersteunt de NVM gemeentes en ontwikkelaars bij de ontwikkeling van op lokale marktvraag gefundeerde nieuwbouw. 

Chris van Zantwijk, NVM-bestuurslid van de vakgroep Wonen en verantwoordelijk voor nieuwbouw: “Alles draait om een evenwichtige vertaling van vraag naar aanbod. De bouwruimte is schaars en meer dan ooit is het zaak om maatwerk te leveren. Dat is wat woningzoekenden verwachten. Juist dan krijgen we de noodzakelijke doorstroming in de woningmarkt op gang. Met nieuwbouw op maat kunnen we daarvoor de basis leggen. De praktijkvoorbeelden tonen een scala aan mogelijkheden. Onze lokale NVM-leden bieden meerwaarde en zijn beschikbaar om te helpen met hun lokale marktkennis en inzicht in de acute vraag. De cijfers over het eerste kwartaal over de nieuwbouwmarkt die we in de brochure hebben meegenomen, spreken boekdelen en leveren bouwstenen. Er is werk aan de winkel om woningzoekenden blij te maken. Daar staan wij voor”.

Over NVM

De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM U.A. is opgericht in 1898. Met ruim 4400 aangesloten makelaars/taxateurs is de NVM de grootste ledenorganisatie van makelaars, taxateurs en vastgoeddeskundigen. De vereniging is georganiseerd rond drie gespecialiseerde vakgroepen: Wonen, Business en Agrarisch en Landelijk. De NVM behartigt de belangen van haar leden en het makelaars vak en onderhoudt daarvoor contacten met alle betrokken partijen in het maatschappelijke en politieke veld.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: NVM; woordvoerder Marc van der Lee, 06 – 21 47 76 27 of m.vanderlee@nvm.nl.