Cancel Preloader

Het aantal verhuurtransacties lag in het tweede kwartaal van 2020 13,5% hoger dan een jaar eerder. Deze stijging van aantal transacties is te verklaren door de oplevering van nieuwbouwcomplexen, een groter aanbod huurwoningen vanuit de Airbnb en minder vraag van expats en internationale studenten. In totaal werden 8.800 ‘kale’ huurtransacties geregistreerd en ruim 2.000 huurtransacties van gestoffeerde en gemeubileerde woningen.

Volgens NVM-voorzitter Onno Hoes is er nog steeds veel vraag naar huurwoningen, onder andere vanuit de koopsector waar veel krapte is. ‘Een gemiddeld verhuurd appartement in Amsterdam kent nog altijd een prijs van iets meer dan € 1.500. Een huurprijsplafond lijkt hier echter wel bereikt.

In de G4-steden is er al sprake van een licht dalende trend. Voor gestoffeerde en gemeubileerde woningen is de huurprijs gedaald, vanwege een afnemende vraag vanuit expats en internationale studenten en een toename van het aanbod doordat woningen niet meer via Airbnb verhuurd worden.’

VGM NL-voorzitter Eric Verwey vult aan: ‘De huurprijzen – op basis van een groot aantal transacties in de vrije sector ‘kale’ huur – stijgen opnieuw minder hard dan de afgelopen perioden, gemiddeld met 1,5%. Een bevestiging van het beeld dat (institutionele) beleggers met hun lange termijn beleggingsdoelstellingen, ook zonder extra regulering, een zeer gematigd huurprijsbeleid voeren.

Wel zien we dat de vierkante meterprijs iets harder stijgt dan de ‘gewone’ huurprijs wat erop duidt dat er gemiddeld kleinere woningen worden verhuurd. De belangrijkste landelijke ontwikkelingen in de vrije sector huurwoningenmarkt van het tweede kwartaal van 2020 zijn:

  • de gemiddelde huurprijs per vierkante meter lag in het tweede kwartaal 2020 op € 12,41.
  • de gemiddelde verhuurprijs – vrije sector – was in het tweede kwartaal 2020 € 1.109.
  • In de gebieden met de grootste krapte, de hoog stedelijke gebieden, lijkt er een prijsplafond te ontstaan. De prijzen stijgen hier al een jaar nauwelijks of dalen zelfs licht.
  • de gemiddelde huurprijs per vierkante meter voor gestoffeerde (-1,2%) en gemeubileerde (-4,4%) woningen is gedaald. De huurprijs voor gestoffeerde woningen ligt nu op € 16,36 per vierkante meter. In het gemeubileerde segment is de huurprijs € 19,39 per vierkante meter.
  • regionale verschillen zijn groot. Naast marktwerking spelen bij deze verschillen ook andere factoren zoals aantallen transacties, locatie en toevoeging van nieuwbouw een rol.
  • het aantal door NVM en VGM NL geregistreerde verhuurtransacties (vrije sector, kale huur) bedroeg ruim 8.800, het hoogste aantal sinds de start van de metingen in 2014.

VGM NL en NVM publiceren elk kwartaal de actuele kwartaalcijfers over de transactiedata huurwoningen vrije sector. Voor nadere informatie over de lokale huurmarkt(cijfers) kan contact worden opgenomen met VGM NL vastgoedmanagers en NVM-makelaars, zie voor contactgegevens https://vgm.nl/Leden.aspx en www.nvm.nl.