Cancel Preloader

De vraag naar landelijke woningen blijft toenemen. Steeds vaker worden agrarische bedrijven die te koop staan dan ook niet aan ondernemers verkocht, maar aan particulieren die er willen wonen. Dat blijkt uit het marktonderzoek ‘Vastgoedmarkt in beeld’ dat NVM Agrarisch & Landelijk uitvoerde over de eerste zes maanden van 2020. Ondertussen stagneren prijzen van landbouwgrond, laat grasland licht herstel zien en daalt het aantal transacties in de varkenshouderij flink.

De vastgoedmarkt van agrarische bedrijven en landelijke woningen laat het afgelopen half jaar een tweeledig beeld zien: onzekerheid in de markt voor agrarische bedrijven en juist toenemende populariteit in de markt voor landelijke woningen. De NVM vakgroep Agrarisch & Landelijk liet over het eerste half jaar een extra rapport opmaken, omdat onder andere de coronamaatregelen op beide markten invloed lijken te hebben.

Varkenshouderij

“Het aantal transacties in de varkenshouderij is flink gedaald” zegt Ard Klijsen, voorzitter NVM vakgroep Agrarisch & Landelijk. De eerste zes maanden van dit jaar werden slechts negen varkenshouderijen verkocht. Ter vergelijk: in heel 2019 waren dat er 35. “Dit komt waarschijnlijk door de saneringsmaatregelen varkenshouderij, waardoor kopers en verkopers afwachtend zijn geworden”, aldus Klijsen.

Stikstof en corona

De markt voor landbouwgrond stagneerde over de eerste zes maanden van 2020. Met name voor akkerbouwland daalden de prijzen het afgelopen halfjaar. In de markt voor grasland zorgden de stikstofmaatregelen voor onzekerheid. “En daar kwam in het tweede kwartaal corona bovenop. Toch herstelde de prijs van grasland licht naar gemiddeld 58.000 euro per hectare”, aldus Klijsen. Het aantal aangeboden melkveehouderijen blijft de afgelopen jaren stabiel rond de 115 bedrijven. In 2020 werden er tot nu toe 34 verkocht voor gemiddeld driemiljoen euro. In 2020 elf glastuinbouwbedrijven verkocht door een NVM-makelaar, vorig jaar waren dat er twintig.

Herbestemming

In de afgelopen vijf jaar is ongeveer 60 procent van de agrarische bedrijven in de verkoop gekomen door bedrijfsbeëindiging. Steeds minder van de verkochte agrarische bedrijven wordt gekocht door een andere ondernemer. In 2015 was dit nog 62 procent, tegenover 51 procent in 2020. Zestien procent van de agrarische bedrijven werd dit jaar gekocht door particulieren. Klijsen: “Zij stappen in met een herbestemmingsplan om op het voormalige boerenbedrijf te gaan wonen.” De bedrijfsgebouwen of stallen die in zo’n geval overbodig zijn, worden dan vaak gesloopt.

Kantoor aan huis

Die trend past in de huidige trek van stad naar platteland. Momenteel heeft een consument keuze uit vijf landelijke woningen. Drie jaar geleden waren dit nog tien. “Deze cijfers volgen de krapte op de woningmarkt in de steden”, aldus Klijsen. “Doordat steeds meer mensen de afgelopen maanden thuiswerken, zie je een nog grotere vraag naar meer vierkante meters en een groene omgeving. Vooral nieuwbouwplannen, waar eenvoudig een thuiskantoor in te bouwen is, zijn populair. Op sommige kavels wordt flink overboden.”