Cancel Preloader

Het  Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is gestopt met de testfase van de funderingsrisico-viewer. Deze was half oktober geïntroduceerd en leverde veel reacties op. Deze grote hoeveelheid reacties heeft ervoor gezorgd dat de pilot vervroegd is gestopt.

Tijdens de test zijn circa 850.000 adressen bevraagd en zijn ongeveer 3000 meldingen binnengekomen. 2000 daarvan waren een verzoek tot wijziging van het funderingstype en 300 zijn meldingen dat de fundering hersteld is. De overige reacties gaan over zaken als de bereikbaarheid van de website. De hoeveelheid reacties is ruim meer dan was voorzien door KCAF.

De test zou aanvankelijk tot eind december worden voortgezet. Door het hogere aantal bezoekers en daarmee ook het hoger aantal meldingen is de testfase vervroegd beëindigd. De website toont vanaf eind oktober geen risicoschatting meer.

KCAF zegt dat in tegenstelling tot enkele media-uitingen dat er geen sprake is van een verplicht funderingslabel. Het doel van de risicoschatting is het verhogen van de waakzaamheid bij huizenkopers voor de funderingsproblematiek in Nederland.