Cancel Preloader

Duurzaamheid kwam bij bijeenkomsten meermaals aan bod. De doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs zijn hierbij van groot belang, ook voor vastgoedbeleggers. Om deze doelen te behalen is onder andere de EU-taxonomieverordening ingevoerd. Met deze taxonomie wil de Europese Unie aan beleggers een leidraad geven die vastlegt welke van hun activiteiten het meeste bijdragen aan de Europese doelstellingen. Onderdelen kunnen zijn energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit.

Innovatie binnen de kantorenmarkt werd door ontwikkelaar AM besproken. Hoe kan het kantoor opnieuw worden uitgevonden? Covid-19 en het daaruit voortvloeiende hybride werken is hiervan de aanjager. De focus bij nieuwe kantoorontwikkelingen komt te liggen op de flexibiliteit van het gebouw. De omgeving en de leefbaarheid zijn bepalende factoren voor een succesvol kantoorgebouw. Annelou de Groot van flexkantooraanbieder IWG vult aan dat ook de bereikbaarheid met verschillende vormen van vervoer van groot belang is voor gebruikers.

Workshops op de NVM Business-stand 

Op donderdag werden twee workshops gegeven. Onderwerpen zijn nieuwbouw- en recreatiewoningen.

Leo Bosch, programmamanager binnen het NVM-bureau, stelde de prikkelende vraag of nieuwbouwwoningen te goedkoop zijn. Aan de hand van een cijfermatige analyse met brainbay-data is het antwoord hierop is dat een nieuwbouw eengezinswoning relatief goedkoop op de markt wordt gebracht.

Nieuwbouwappartementen worden daarentegen weer relatief duur op de markt gebracht, met name bij inleglocaties. Bosch legt aansluitend uit dat bijna een kwart van de huishoudens uit de Randstad een nieuwbouwwoning buiten de Randstad kopen. 60% van de kopers van een nieuwbouwwoning is afkomstig uit dezelfde gemeente.   

Rieks van den Berg, bestuurslid vakgroep Wonen NVM, en Mark Groen van Belvilla brengen de markt van de recreatiewoningen in beeld. Van den Berg beschrijft dat de afgelopen zes jaar de verkoopprijzen met gemiddeld 6% per jaar zijn gestegen, met een uitschieter van 13% in 2020. Kenmerkend voor deze markt is dat de gemiddelde vraagprijs zeer hard stijgt. Per 1 januari 2022 is dit € 306.000,-, een stijging van 33% in één jaar tijd, wat mede komt door de samenstelling van het aanbod. Meer aanbod in dure regio’s en minder in goedkope regio’s. Een complete weergave van de markt van recreatiewoningen vindt u in dit recent door de NVM uitgebrachte rapport.

Groen legt uit dat Belvilla een gratis tool voor particulieren en professionals biedt, waarmee je in één oogopslag de jaarlijkse huuropbrengst van de recreatiewoning inzichtelijk hebt. De tool geeft de bandbreedte aan van de opbrengsten op basis van de locatie en de woningkenmerken. Op https://www.belvilla.nl/ vindt u meer informatie.

Ook dit jaar was de Provada wederom geslaagd voor NVM Business. De NVM Business-borrel op Strand Zuid werd in groten getale bezocht. De workshops met aansprekende thema’s hadden volop interesse en er was goede interactie tussen de bezoekers en de sprekers. Op naar de Provada 2023!