Cancel Preloader

Het succes van funda als platform waar vraag en aanbod elkaar treffen, is te danken aan bestuurders en makelaars met visie en met lef. Veel van de mensen van het eerste uur zijn via het NVM-lidmaatschap en/of als certificaathouder nog steeds betrokken bij funda.

Bij de oprichting van funda is een deel van de aandelen ondergebracht in de Stichting Administratie Kantoor funda (STAK), die certificaten (winstrechten) op deze aandelen heeft uitgegeven. De opbrengst was voor het werkkapitaal van het nieuwe bedrijf. Op dit moment hebben meer dan 2000 NVM leden en NVM makelaars/-taxateurs certificaten funda.

In de afgelopen maanden zijn -op verzoek van de STAK- gesprekken gevoerd tussen NVM, funda en de STAK over de toekomst en verhandelbaarheid van de certificaten. Een deel van de certificaathouders wil namelijk na ruim 20 jaar van de certificaten af. Automatisch gaat het dan ook over de toekomst van de gecertificeerde aandelen en over wat dit betekent voor de overige aandelen van funda. En dus ook over de aandelen die NVM via de Holding bezit.

Het algemeen bestuur van de NVM begrijpt dit verzoek van de certificaathouders en heeft toegezegd om in de komende 12-18 maanden tot visie en besluitvorming te komen over de toekomst van de aandeelhoudersstructuur. Alle mogelijke opties kunnen daarbij tegen het licht worden gehouden. Funda is voor de leden en de NVM zeer belangrijk. Dit onderwerp raakt daarom niet alleen de certificaathouders, maar alle leden, ook degenen die geen certificaten funda bezitten. Het algemeen bestuur vindt het essentieel dat er niets gebeurt zonder draagvlak bij de NVM leden.

Daarnaast hebben zich in de afgelopen weken twee externe partijen, zowel in het openbaar als vertrouwelijk, kenbaar gemaakt funda een interessante partij te vinden voor een (mede) aandeelhouderschap. Voor het bovenstaande proces heeft het géén directe gevolgen. Voor het belang van de leden en de certificaathouders, de stabiliteit van de branchevereniging en de toekomst van funda, is een weloverwogen proces nodig. Dus: eerst een visie vormen met elkaar, daarna conclusies trekken.