Cancel Preloader

In deze regeling zijn de inkomenscriteria vastgesteld voor het verstrekken van hypothecair krediet (de Loan to Income) en de maximale hoogte van het hypothecair krediet ten opzichte van de waarde van de woning (de Loan to Value).

Om de klimaatdoelstellingen te halen is recent het Nationaal warmtefonds gelanceerd, als opvolger van het al langer bestaande Nationaal Energiebespaarfonds. Hier kunnen woningeigenaren terecht die hun woning willen verduurzamen maar die op grond van de leennormen niet terecht kunnen bij reguliere kredietverstrekkers voor financiering van verduurzamingsmaatregelen.

Voor deze groep consumenten zal het Nationaal Warmtefonds een Energiebespaarhypotheek aanbieden. Het is mogelijk dat een groep consumenten op grond van de maximale LTV van 100% dan geen aanvullend krediet kan afsluiten voor de financiering van verduurzamingsmaatregelen. Om deze consumenten tegemoet te komen en toch een krediet te kunnen verstrekken zijn er daarom twee extra mogelijkheden opgenomen om onder voorwaarden van de maximale LTV af te wijken.

De maximale hoogte van de aanvullende financiering (vanuit het Warmtefonds) voor deze afwijkingsmogelijkheid is daarbij wel beperkt tot € 25.000.

De volledige tekst van het wijziging is hier terug te lezen.