Cancel Preloader

Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat gebouwen met een energielabel van A-C een hogere bezettingsgraad, hogere effectieve huuropbrengst, hogere marktwaarde en hogere transactieprijs per vierkante meter hebben. In het onderzoek zijn 700 door ING gefinancierde kantoorgebouwen onder de loep genomen in de periode 2014 – 2019. 

Geconcludeerd wordt dat gebouwen met een groen label aantrekkelijker zijn voor huurders, hetgeen zich vertaalt – in combinatie met een hogere bezettingsgraad – in een 17% hogere effectieve huuropbrengst. Daarnaast is de getaxeerde marktwaarde voor groene gebouwen 7% hoger. 

Hogere transactieprijs

Het positieve effect op de huurinkomsten en marktwaarde vertaalt zich uiteraard ook in de transactieprijzen van de kantoorgebouwen in Nederland. De premie op de transactieprijzen is zo’n 11,6% in vergelijking tot gebouwen met een Energielabel D-G.  

Geen “brown discount”, maar “green premium” 

De onderzoekers concluderen daarnaast dat er nog geen sprake blijkt te zijn van een “brown discount”. De hogere opbrengsten van duurzame kantoorgebouwen zijn op dit moment – ruim twee jaar voor de C-label verplichting  – nog steeds te karakteriseren als “green premium”.  

Sander Heidinga, voorzitter van NVM Business ziet het rapport als bevestiging dat verduurzaming loont.  “En daarbij maakt het niet zoveel uit of we het hebben over brown discount of green premium. Bottom line is dat je als vastgoedeigenaar de slag gaat verliezen als je het vastgoed niet verduurzaamt”. 

Een samenvatting van het rapport is hier terug te lezen.