Cancel Preloader

Het doel is om te onderzoeken of hiermee de noodzakelijke doorstroming op de woningmarkt een impuls kan krijgen. De woningmarkt zit door het steeds verder opdrogende aanbod stevig op slot. Woningbezitters willen eerst een nieuwe woning kunnen kopen voor ze hun huidige woning te koop aanbieden. Door het aankomend aanbod voor iedereen online zichtbaar te maken, wil de NVM kijken of woningbezitters meer vertrouwen  krijgen in het vinden van een toekomstige nieuwe woning. Dat kan leiden tot de noodzakelijke beweging en doorstroming in de (ver)koop van woningen. De uitkomsten van de proef bepalen of het initiatief wordt omgezet in een permanente dienst voor alle consumenten.

Perspectief

Het (anoniem) inzichtelijk maken van aankomend woningaanbod kan zorgen voor perspectief en vertrouwen in het vinden van een geschikte woning. Om dit te staven heeft NVM een onderzoek over aankomend aanbod laten uitvoeren. De uitkomsten zijn duidelijk, zowel onder woningbezitters als woningzoekers.

Ruim 85% van de consumenten met verhuisplannen zou graag gebruik willen maken van dit initiatief. Woningbezitters en woningzoekers willen vooral weten welke huizen er binnenkort op de markt komen. Daarnaast zien woningbezitters de meerwaarde om de interesse in hun huidige huis alvast te kunnen nagaan. Van de woningeigenaren is 75% bereid om de huidige woning aan te melden via aankomend aanbod.

Innovatie

Marc Vervoort, manager data en innovatie van NVM hierover: “Wonen is een basisbehoefte en tegenover het historisch lage aanbod staat een enorme acute vraag. Het woningtekort is niet van vandaag op morgen opgelost.

Juist daarom willen we woningbezitters laten zien dát en wát voor aanbod er beschikbaar kan komen. Ons ultieme doel is zo alle potentiële verkopers vertrouwen te geven dat er passend aanbod is. We realiseren ons als geen ander dat deze pilot kritisch wordt gevolgd.

Transparantie is hier cruciaal en er is ook geen sprake van verplichte verkoop bij een NVM makelaar. Ook verbinden we duidelijke regels aan de pilot waarvoor dus ook onze erecode en tuchtrecht geldt.”

De pilot in de praktijk

In de pilot komen huizen online zichtbaar als aankomend aanbod. Consumenten die -op termijn- een woning zoeken kunnen hiervoor een digitale zoekopdracht aanmaken bij een NVM-makelaar en zo op de hoogte blijven van al het aankomend aanbod. Daarnaast kunnen NVM-makelaars het aankomend aanbod van hun kantoor op de eigen website en hun social media-kanalen plaatsen.

Het aanbod wordt in algemene termen omschreven: het aantal kamers, m2 en de wijk. Verder blijft de woning anoniem. De woningeigenaar bepaalt zelf of hij zijn woning wil aanmelden als aankomend aanbod. Een aankomend aanbod woning wordt  pas echt herkenbaar in de online uitwisselsystemen van NVM als de verkoopopdracht aan een NVM-makelaar is verstrekt. Een consument is niet verplicht zijn woning uiteindelijk ook via de NVM makelaar in de verkoop te zetten.

Regels

De pilot stoelt op vijf regels:

  1. De NVM-makelaar informeert zijn opdrachtgever -de verkoper- en andere geïnteresseerden over de pilot aankomend aanbod;
  2. De makelaar is in zijn communicatie transparant over zijn belangen en positie;
  3. Voor een woning die als aankomend aanbod is aangemeld mag geen enkele verkoopactiviteit worden ontwikkeld. Pas nadat de woning volledig is aangemeld in het NVM-uitwisselingssysteem mag de verkoop door een NVM makelaar starten;
  4. Een (kandidaat)makelaar bepaalt de waarde-indicatie van de aankomend aanbod woning;
  5. De verkoper bepaalt zelf wanneer de woning te koop wordt gezet. De verkoper heeft de vrije keuze welke makelaar zijn woning mag verkopen.

Monitoring en evaluatie

NVM monitort tijdens de pilot de verkooptransacties in haar databases en welke woningen van aankomend aanbod overgaan naar actief aanbod. De NVM ziet zo toe op een correcte werkwijze. De pilot loopt volgens planning tot eind 2022 waarna de resultaten en effecten worden geëvalueerd.

Marc Vervoort hierover: “De uitkomsten van onze evaluatie zijn bepalend of we de pilot kunnen omzetten in een structureel nieuw concept voor aankomend aanbod. Daarvoor is het zaak dat onze inzet slaagt om de doorstroming op gang te brengen met een transparante betere verbinding tussen potentiële verkopers en kopers”.

Over NVM

De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM U.A. is opgericht in 1898. Met ruim 4400 aangesloten makelaars/taxateurs is de NVM de grootste ledenorganisatie van makelaars, taxateurs en vastgoeddeskundigen. De vereniging is georganiseerd rond drie gespecialiseerde vakgroepen: Wonen, Business en Agrarisch en Landelijk. De NVM behartigt de belangen van haar leden en het makelaars vak en onderhoudt daarvoor contacten met alle betrokken partijen in het maatschappelijke en politieke veld.