Cancel Preloader

NVM-voorzitter Onno Hoes: “Wij kunnen 661.500* mensen niet in de kou laten staan. Dat is notabene meer dan de bevolking van Rotterdam. Die teller mag niet langer oplopen. Zij hebben circa 315.000** nieuwe woningen nodig. De tijd van plannen maken en gesprekken voeren moet nu echt leiden tot het bouwen van meer woningen. Hiermee gaan we de schaarste te lijf en worden woningen voor iedereen weer betaalbaar. Alleen zo dempen we de oplopende prijzen en lossen we de woningnood op.”

De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) is blij dat er een financiële injectie van het kabinet komt om de woningmarkt vlot te trekken, maar het is niet toereikend. “Het is een mooie eerste stap maar het gaat simpelweg niet snel genoeg.

In 2018 is het jaarlijks bijbouwen van 75.000 woningen niet gelukt, in 2019 niet en dit jaar waarschijnlijk ook niet. De woningnood staat wel op de politieke agenda, maar nog lang niet hoog genoeg. Het lijkt wel alsof de échte urgentie nog niet gevoeld wordt. Dit raakt ons echt allemaal. Dat zouden de politieke partijen richting de verkiezingen toch moeten beseffen.

De honderdduizenden woningzoekenden verdienen een woning in plaats van overheden die alleen maar met elkaar aan het stoeien zijn,” aldus de voorzitter van de NVM. “Het oplossen van de woningnood is goed voor álle Nederlanders. Het bouwen van huizen levert namelijk ook banen op, zorgt voor een versnelling in de verduurzaming van woningen en jaagt de economie fors aan. Juist nu in het ‘coronatijdperk’ is dat van groot belang,” betoogt Hoes.

Naast geld en daadkracht gaat het ook om de regie. Hoes: “De nood is hoog en de uitvoering complex. Het is goed dat de overheid meer regie neemt, zeker daar waar de provincies en gemeenten zelf nalaten om bouwlocaties aan te wijzen.”

De NVM maakt onderdeel uit van de Woningbouwalliantie, met daarin 20 verenigingen die betrokken zijn bij de woningmarkt. “Dat doen we niet voor niks. Met deze samenwerking geven wij aan dat de oplossing er nu echt moet komen. Bouwen is geen vies woord. Dat levert juist een passende woning op voor alle generaties op een duurzame manier.”

Overdrachtsbelasting

De NVM kijkt met argusogen naar het voorstel van het kabinet om de overdrachtsbelasting te differentiëren. Het kabinet wil de overdrachtsbelasting voor starters afschaffen en tegelijkertijd diezelfde belasting voor particuliere beleggers naar 8% verhogen.

De NVM pleit voor een meer integrale herziening van het hele financiële en fiscale stelsel rond de vastgoedmarkt. Onno Hoes: “Het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters in de woningbouw schiet zijn doel voorbij.

Het doel is om starters een betere toegankelijkheid tot de woningmarkt te geven, maar dat wordt met het afschaffen van de overdrachtsbelasting niet bereikt. Ook de verhoging van de overdrachtsbelasting naar 8% voor particuliere beleggers en voor commercieel vastgoed zal verkeerd uitpakken.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen de huren omhoog gaan. Meer woningaanbod, in combinatie met beleid dat aandacht heeft voor de lokale verschillen zien wij als een betere oplossingsrichting.”

Toekomstbestendige inrichting van de woningmarkt

De NVM vindt actie op de korte termijn van het grootste belang. Voorzitter Onno Hoes: “Ik wil het kabinet oproepen om op korte termijn met een noodplan te komen vooruitlopend op een structurele en toekomstbestendige inrichting van de woningmarkt.”

————-

*661.500: Wanneer je 315.000 vermenigvuldigt met de grootte van een gemiddeld huishouden (2.1, bron CBS) is dat meer dan de bevolking van Rotterdam.

**315.000: tekort van 315.000 woningen per 1 januari 2020 (bron, ABF Research)