Cancel Preloader

Daarbij is het ook goed om te lezen dat in het akkoord niet alleen de urgentie van het woonruimtetekort wordt erkend, maar dat ook de leefbaarheid van dorpen en steden een belangrijk onderdeel gaat uitmaken van de plannen. Ook de genoemde duurzaamheidsmaatregelen en -subsidies, het afschaffen van de verhuurdersheffing, de aanpak van de stikstofproblematiek en de aanpak van discriminatie op de verhuurmarkt, juichen wij toe. Verder is de inzet op het bestrijden van ondermijning een punt waar de NVM graag haar verdere medewerking aan verleent.

De Minister van VRO en Minister van Klimaat en Energie zullen met een groot aantal relevante partijen nauw moeten gaan samenwerken om al deze doelstellingen te gaan realiseren. De medewerkers van de NVM en  duizenden leden van de NVM beschikken over ruime (lokale) expertise op gebied van wonen, zakelijk vastgoed en agrarisch en landelijk vastgoed. Wij stellen deze graag ter beschikking aan de te benoemen bewindslieden om de realisatie van alle ambitieuze plannen in het akkoord samen waar te maken.

Ten slotte, het regeerakkoord bevat bemoedigende woorden, maar de uiteindelijke resultaten komen voort uit daden en daadwerkelijk gerealiseerde uitkomsten. Dit akkoord geeft de NVM en haar leden het nodige vertrouwen.

De komende tijd zullen we de plannen diepgaander bestuderen en komt de NVM met verdere reacties en haar visie op verschillende onderdelen uit het akkoord.