Cancel Preloader

Bij het flippen van een woning wordt een woning aangekocht, vervolgens opgeknapt en verbouwd om tenslotte voor een hogere prijs weer verkocht te worden.

In de analyse gaat het om woningen die binnen een jaar opnieuw verkocht zijn. Dat blijkt uit een studie naar herverkochte woningen van brainbay, de data- en onderzoeksdochter van de NVM.

Studie naar herverkopen en geflipte woningen

Uit een door brainbay uitgevoerde analyse[2] op ruim 3,2 miljoen woningtransacties sinds 2001 blijkt dat het bij bijna 50 duizend verkochte woningen een herverkoop betreft.

Dat is over een periode van 20 jaar circa 1,5% van alle transacties. Deze woningen hebben een verkoopdatum die minder dan 365 dagen na de vorige verkoopdatum (van dezelfde woning) ligt. In 2021 gaat het in deze studie om bijna 2 duizend herverkopen, ofwel 1,5% van de in dat jaar verkochte woningen.

Bij 28% van die herverkochte woningen, 560 in totaal, is er sprake geweest van flippen (aankopen, opknappen/verbouwen, verkopen met winst).

Kenmerken van geflipte woningen

Geflipte woningen zijn bij de tweede verkoop gemiddeld 6 meter groter. De kwaliteit van de geflipte woningen van die woningen is logischerwijs sterk toegenomen tussen aankoop en herverkoop.

De woningkwaliteitsscore van brainbay, een zo betrouwbaar en objectief mogelijke beoordeling van de kwaliteit van een huis mede op basis van beeldherkenning laat zien dat de score bij aankoop een 1,9 scoort en bij herverkoop een 5,2 (op een schaal van 1 tot 6). Het verschil in transactieprijs tussen de aankoop en verkoop bedraagt ruim 150 duizend euro.